Sunday, December 12, 2010

istilah dalam ekosistem dinamik

Istilah

Maksud

Contoh

spesies

Organisma yang mempunyai sifat yg sama

Populasi

sekumpulan organisma daripada satu spesies yang sama

Komuniti

merujuk kepada haiwan dan tumbuhan yg hidup dalam satu habitat tertentu

Habitat

tempat tinggal suatu organisma

Nic

peranan dan aktiviti sesuatu organisma dalam suatu ekosistem

Ekosistem

satu unit semula jadi yang terdiri daripada tumbuhan dan haiwan yg saling berinteraksi assl

Komponen biosis

komponen hidup dalam ekosistem

Haiwan & tumbuhan

Komponen abiosis

komponen bukan hidup dalam ekosistem

Aras pH, suhu, keamatan cahaya, kelembapan, topografi, iklim mikro

Rantai makanan

Satu proses memakan dan dimakan wujud dalam komponen biosis

Aras trof

Setiap peringkat dalam rantai makanan

Simbiosis

Interaksi antara dua organisma drp spesies berlainan yg hidup bersama2

Komensalisme

Satu organisma dapat faedah

Satu lagi tidak untung @ rugi

Epifit – tumbuhan hijau tumbuh pada tumbuhn lain

Epizoit – haiwan yg hidup dipermukaan haiwan lain

Parasitisme

Parasit mendapat faedah

Perumah mendapat kerugian

Ektoparasit – luar perumah

Endoparasit – dalam perumah

Mutualisme

Kedua2 organisma mendapat keuntungan

Saprofitisme

Interaksi antara organisma hidup dengan bahan organik yang mati dan mereput

Saprofit – tumbuhan yg mendapat makanan drp bahan organik mati

Saprozoit – haiwan seni yg mendapat makanan drp bahan organik mereput

Persaingan intraspesies

Persaingan yg berlaku antara individu drp spesies yg sama

Persaingan antara pokok2 jagung

Persaingan interspesies

Persaingan antara individu drp spesies berlainan

Persaingan antara dua spesies paramecium sp.

Proses pengkolonian

Suatu proses di mana tumbuhan hidup menakluki sesuatu kawasan baru dan membentuk koloni di kawasan itu

Sesaran

Proses penggantian sesuatu spesies tumbuhan dominan dengan spesies tumbuhan lain (spesies penyesar) secara beransur-ansur

Komuniti klimaks

Komuniti stabil

Spesies perintis

Spesies tumbuhan pertama yang menakluki kawasan baru

No comments:

Post a Comment